Wees je eigen coach

Nog niet af – hieronder wel de strekking van de tips.

We hebben uitgebreid gesproken over de innerlijke criticus en hoe je er een innerlijke coach naast kan zetten. Kort samengevat waren de dingen uit de tekst die ik nog eens extra benadrukt heb:

  • Vechten tegen of onderdrukken van de innerlijke criticus werkt niet. Het is een bijzondere vorm van het gevaarsysteem die je probeert te beschermen, en als je die wegdrukt zal hij alleen maar beter zijn best doen. Merk hem dus op (geef jezelf een compliment dat je hem opgemerkt hebt, zoals jij al zo mooi doet), en bedank hem voor zijn zorg voor jou, maar merk ook vriendelijk op dat je meer zou hebben aan een meer opbouwende innerlijke coach.
  • Je kunt maar één innerlijke stem op één moment tegelijk horen, dus het oefenen van een innerlijke coach die wat air time overneemt van de criticus is super waardevol. De criticus is een gewoonte, of zo je wilt een “slechte wolf” uit het verhaal van vorige week. Het voeden van de innerlijke coach is daarmee wat je kunt doen om de innerlijke criticus wat te laten verstommen.
  • Je kunt deze week experimenteren met de voor jou best werkende zinnen die de innerlijke coach zou kunnen zeggen, aan de hand van wat er beschreven staat in de hand out. Werken zinnen in de je- of in de ik-vorm beter voor jou? Hoe zou je het glas dat bij de criticus half leeg is, half vol kunnen laten zijn? Werkt het om een aantal standaardzinnen vaker te herhalen op een dag, om als het ware de criticus voor te zijn? Bijvoorbeeld: “Goed bezig”, of “Mooi hoe je je talenten inzet”.
  • Tot slot: als de innerlijke criticus komt in de vorm van gepieker over iets wat je fout gedaan (of nagelaten) hebt, dan speelt vaak een onderliggende emotie van schaamte of angst om afgewezen te worden. Het is dan vaak het meest waardevol om even stil te houden, je af te vragen: “Welke emotie zit hieronder? Zit hier misschien een bepaalde angst onder? Waar ben ik het meest bang voor?” en te laten opkomen wat er komt. Als je vervolgens de emotie kan erkennen, wellicht jezelf gerust kan stellen dat het best normaal is om daar bang voor te zijn, dan houdt het gepieker vanzelf op.